Foto taget av Rickard Plog

Tyvö ligger cirka 2 sjömil nordost om Rådmansö- landet vid Norrtäljevikens mynning. Det är en 1,5 km lång och drygt 1,5 km bred ö.

Tyvö ägs idag av stiftelsen ”Gunnar och Elsa Jäderlunds minne". Det finns 60 fritidshus på ön samt några lägenheter för uthyrning i ett av gårdshusen. Norra delen av ön är obebyggd, eftersom det under lång tid varit militärt område. Där ligger också stora och lilla badviken med både klippor och sandstränder.

Vid ångbåtsbryggan belägen på västra sidan ligger öns stolthet Paviljongen, allmänt kallad ”pavven” som funnits där sedan 1933. Där har bland annat varit servering, sommardanser och familjefester under ett antal år. Numera används den enbart till interna fester för Tyvöborna, samt den traditionella festen i samband med Skärgårdscupen i fotboll.

Under sommarsäsongen trafikeras ön av Blidösundsbolagets ”Sjöbris” eller ”Sjögull”. Här finns det varken bil- eller cykelvägar, utan endast små stigar som leder över hela ön och förbinder de bebyggda delarna med den helt orörda naturen på norra sidan.