En lovsång till Tyvö skriven av komminister Bengt Lindberg i stiftelsen 

regnbåge TyvöFinns någonting såsom skärgård och sjö,
saltstänk från Lidöfjärden,
blånande vatten kring vår skärgårdsö
-finns något bättre i världen?
Vindarna susar, Havssvalget brusar,
skummet det yr över kobbar och skär.

Säj vad är väl Öckerö
och Arholma och Brännö,
Svinsta skär och Käringön,
Kosterö och Vinga?
Nej vackrast ibland öarna 
det är våran ö
och vackrast ibland fyrarna 
där blinkar Tyvö fyr.

Farleden går invid Tyvö, mot väst,
fyrarna blinkar i natten.
Fartygens långdans gör livet till fest
- härliga skärgårdsvattten.
Himmelens stjärnor, båtars lanternor
glimmar så grant över kobbar och skär.

Dunket av båtar är såsom musik,
vågskvalpet sköljer mot sanden.
Svanar har funnit sin ro i vår vik
- ljuvlig är sommarstranden.
Sommarens fester, sommaröns gäster
aldrig kan glömma bland kobbar och skär.