Miljöfarligt avfall

Farligt avfall ställer även i små mängder till stora skador i miljön.

Vad är miljöfarligt avfall?

Tex. Batterier, hemkemiska produkter, bränslen och oljeprodukter. Bekämpningsmedel, färg, lack och lim, lösningsmedel, kvicksilver och andra tungmetaller, frätande ämnen, kemikalier.

Miljöfarligt avfall skall deponeras till en miljöstation. Miljöstation finns bl.a. vid Gräddö Gästhamn och Görla industriområde.
Varannan sommar kommer en Mobil Miljöstation, Miljöbåten, till våra allmänna bryggor. Datum för detta anslås. Gör din insats för miljön genom att lämna dessa ämnen till Miljöstationerna där de tas om hand på ett miljöriktigt sätt.


Byggavfall

Gipsskivor, rockwoll, annat isoleringsmaterial, spånskivor, plåt, skruv, spik, plast, m.m.
Detta måste varje hushåll själva ansvara för att få bort. En del kan lämnas till grovsopbåten som kommer en gång om året och lägger till vid ångbåtsbryggan (se anslag). Vid behov av större hämtning, kontakta Norrtälje kommun tekniska kontoret för specialhämtning.


El-avfall

Elektriska apparater och elektronik tas inte om hand av sopentreprenören. Från och med 1 juli 2001 gäller en ny lag om producentansvar på elektriska och elektroniska produkter.
Enkelt uttryck kan man säga att lagen omfattar alla produkter med sladd eller batteri. El-produkter får inte längre kastas i hushållssoporna utan måste lämnas in på någon av återvinningscentralerna eller till grovsopbåten som kommer en gång om året och lägger till vid ångbåtsbryggan och varje hushåll kan själv sortera och kasta ombord på båten (se anslag). Kyl- och frysvaror ska fortfarande skiljas från övrigt avfall.


Återvinningsstationer i Norrtälje kommun:

Görla återvinningscentral

Sikvägen, Görla industriområde Telefon 0176-143 48
Öppettider helgfria dagar: Måndag, tisdag, onsdag, fredag kl 07.00-17.00
Torsdagar kl 07.00-18.00
Lördagar kl 09.00-13.00