För att kontakta alla ledamöter i Stiftelsen via E-mail: stiftelsen@tyvo.se

Har Du frågor om: Hyresavtalen, hyrorna eller juridiska frågor, kontakta då i första hand;

Har Du frågor om: Brunnarna, bryggorna eller höst/vårstädning, kontakta då i första hand;

Har Du frågor om: Byggnader och tomter, bygglov,Stiftelsens del av Tyvös hemsida eller bryggplatser Gårsdbryggan, kontakta då iförsta hand

Har Du frågor om: Skogen eller insjön, kontakta då i första hand;

Svaren på vissa frågor och synpunkter kan vara beroende av beslut som bara kan fattas av hela Stiftelsen gemensamt, därefter återkommer den av oss som Du kontaktat snarast möjligt.

Alla frågor, synpunkter och förslag som innebär en synbar förändring och/eller kostnad för Stiftelsen behandlas vid nästkommande möte där beslut fattas.

Under 2017 är Lars Öberg ordförande och Jan-Erik Nyström sekreterare.