Tyvö på äldre stenåldern

Äldre stenåldern

omkring 5000 f.Kr.

När isen smält bort från Roslagen, ligger havsnivån ca 50 meter högre än idag. Närmaste fasta land finns borta i Närketrakten, och hela Roslagen är ett skärgårdshav. Några områden med sammanhängande öar har dykt upp över havsytan i Åkersbergatrakten. Klimatet är närmast ett medelhavsklimat med milda vintrar och varma somrar. Kanske finns redan nu en bofast befolkning av samlare, fiskare och jägare på öområdet söder om Norrtälje. Tyvö ligger ännu djupt under havsytan.

Stenåldern

Omkring 3000 f.kr.

Havsnivån ca 30 meter högre än idag. Roslagen är nu ett gytter av öar, kobbar, hällar och bränningar och grynnor. Det sammanhängande öområdet mellan Åkersberga och Norrtälje växer. Tveksamt om människor ger sig ut i sina kanoter så långt ut som till Tyvö, som ännu ligger under havsytan. Det finns mycket gott om fisk, skaldjur och säl på närmare håll. Det finns inte heller någon anledning att söka nya revir då man inte behövde trängas på de större öarna. Antalet människor vid denna tid är fortfarande mycket lågt. Tyvö på stenåldern

BronsåldernTyvö på bronsåldern

omkring 1200 f.Kr.

Havsytan nu ca 25 meter högre än idag, och fortfarande ligger hela ytterskärgården med Tyvö under vatten. Den här tiden bildar övergången mellan jägar-samlarkultur och jordbruks-boskapsskötselkultur. På de större öarna är nu jordbruk och boskapsskötsel de viktigaste näringarna, på de små öarna kombinerar man jakt/fiske med jordbruk - en tradition som skall bestå fram till mitten av 1900-talet.

Äldre järnåldern

omkring Kristi födelse

Havsytan nu ca 10 meter högre än idag. Delar av Idö och Tjockö är nu i dagen liksom höglänta delar av Rådmansö. Ännu väntar Tyvö och Gisslingö på att få visa sig. En häll eller en sten av Tyvö kanske sticker upp över ytan, och kanske någon fiskare eller säljägare skrapar sin kanotbotten mot en Tyvögrynna. Fortfarande är Roslagen mycket glest befolkat.

Tyvö på järnåldern

Yngre järnåldernTyvö på yngre järnåldern

omkring 1000 e.Kr.

Havsytan nu ca 5 meter högre än idag, och Tyvö finns på kartan! Förmodligen är det fyrberget som sticker upp ur vattnet. Vem var den förste att sätta sin fot, att dra upp sin kanot, att övernatta på Tyvö? När blev Tyvö en boplats - om än bara under sommarmånaderna - när större delar av Tyvö stack upp ur havet? När fick Tyvö sin första bofasta familj? Undringarna är många och svaren får vår egen fantasi ge. De första människorna på Tyvö som nämns vid namn i urkunder levde under 1600-talet.

Tyvö, 1697

Tyvö karta från 1697 med namn