Främmande arter objudna gäster i skärgården

Att sätta ut arter som dovhjort och mufflonfår i skärgårdsmiljö är strängt förbjudet,ändå görs det.
Men även om problemet ses på största allvar av myndigheterna, är brotten svåra att utreda.

Gisslingö. Tyvö, Tjockö och Stockholmen är enligt uppgift till tidningen skärgården öar som härbärgerar både mufflonfår och dovhjort. Arter som är främmande i skärgårdsmiljön och som riskerar att konkurrera ut befintliga arter och göra livet surt för fastighetsägare med trädgårdsintresse. Gällande hjorten så finns det enligt Naturvårdsverket några populationer i skärgården med tillstånd, som gavs för länge sedan.
- Men på senare tid har vi sagt nej till ett antal ansökningar, säger Per Risberg på Naturvårdsverket som är medveten om att illegala utsättningar avbåde hjort och mufflon mycket väl kan ha skett:
- Har de satt ut så är det ett lagbrott och en polisiär sak. vi vet att det förekommer litet här och var. Det poppar upp populationer som vi får reda på i efter hand, men de fallen är omöjliga för oss att utreda. Jag har inte hört talas om att man löst såna brott, säger han.

GÄLLANDE mufflonfåret finns sedan gammalt en population i Järnatrakten, där de har rymt från hägn för många år sedan, liksom på Stora Nassa, en population med urgammalt tillstånd.
- Men om det finns på andra ställen vet jag inte, säger Per Risberg som inte kan bekräfta uppgifterna om att det finns mufflon på Gisslingö, Tyvö, Tjockö och Stockholmen.

ATT ARTERNA inte är naturligt förekommande i skärgården innebär att de utgör en konkurrent till inhemska hjortdjur.
- Mufflon kan dessutom få avkommor med tamfår, vilket kan bli problem för fårägare som bedriver avel. Däremot har vi inte sett några akuta hot, eller gjort den typ av insats som mot mårdhund, säger Per Risberg och fortsätter.
- Men det handlar om ett klövvilt till, som konkurrerar, skadar gröda och trädgårdar och som kan bli ett trafikproblem. Alla djuren äter i princip samma resurs, och i områden med mycket dovhjort stryker rådjuren på foten då de blir svagare och inte orkar konkurrera. Dovhjorten äter mycket mer och blir en födokonkurrent. De bör skjutas av, men det är en fråga för de lokala jägarna eller markägarna.
Främmande arter tas enligt Per Risberg på största allvar av mydigheten, men det handlar om en stor mängd arter:

  • Och fyrfota djur är bara en liten del av det.
  • Mikael Fransson på länsstyrelsen bekräftar att mufflon finns i skärgården:
  • Att de finns på öarna vet vi, men inte specifikt var.
  • Gällande mårdhund finns ännu ingen bekräftad iakttagelse i länet.

(Artikel i tidningen Skärgården skriven av Carin Tellström )