OBS! På Tyvö råder total eldningsförbud under juni, juli och augusti.

Ofta eldningsförbud under sommaren

Under sommaren är det ofta förbjudet att göra upp eld i naturen på grund av den stora brandrisken. Information om eldningsförbud brukar ges i samband med lokalradions nyhetssändningar, i trafikrapporter och i lokalpressen. Du kan också få besked från kommunens räddningstjänst. En del kommuner har telefonsvarare som informerar om brandrisken. (Upplysning angående eldning utomhus 08-463 90 60) Brandsläckning och annan räddning i icke brådskande fall 0176-715 92.

Brandriskvärden anges i en 5-gradig skala, där 4 och 5 oftast innebär eldningsförbud! Vid eldningsförbud är all öppen eld förbjuden! Men kolgrillar och små fältkök får du använda om du är försiktig

Om du eldar

  • Använd helst ett fältkök. Men om du gör upp eld är det viktigt att välja rätt plats, t.ex. grus- eller sandmark med tillgång till vatten att släcka med. Se upp med vind som kan föra in gnistor över skogen. Gräv eller lägg stenar runt härden och håll elden liten.
  • Elda inte om det blåser hårt! Elda inte på torvmark eller i mossa. Även i jordig skogsmark är risken för bränder extra stor. Elden kan ligga och pyra nere i marken lång tid för att sedan flamma upp. Undvik också att elda nära myrstackar eller stubbar.
  • Gör inte upp eld direkt på eller intill berghällar. De missfärgas och kan spricka sönder.
  • Eldstaden är ingen plats för sopor. Lägg inget obrännbart skräp i elden, utan gör dig av med soporna på rätt sätt.
  • Som bränsle till elden får du ta grenar, kvistar och kottar på marken, men levande träd måste du låta vara ifred.

Släck så här

Låt elden brinna ut helt och hållet. Släck ordentligt med vatten, och rör om så att glöden slocknar. Gräv upp marken under askan tills ingen glöd eller rök finns kvar. En liten spade och ett kärl för vatten är bra att ha med.

Om elden sprider sig

Om det är möjligt, larma räddningstjänsten via larmnummer 112. Försök hejda elden i vindriktningen. Använd ruskor av små granar eller enar som kvistats av utom ca 1 meter i toppen. De är bättre än lövruskor. Bäst är det om ruskorna kan blötas. Piska inte på elden med stora slag, då flyger gnistor omkring och elden tar fart. Sopa in brinnande material mot elden, och tryck samtidigt ruskan mot marken så att elden kvävs. Kasta undan ris och kvistar och riv bort mossa framför elden.

Om det tar eld i kläderna

  • Om det tar eld i dina egna kläder; släng dig snabbt ned på marken och rulla runt.
  • Om det brinner i någon annans kläder; lägg ned personen på marken. Kväv elden med exempelvis en filt eller jacka. Lägg på från huvudet och nedåt så lågorna hindras att nå ansiktet. Tänk på att nylon och liknande syntetmaterial kan flamma upp eller smälta och göra skadan värre.
  • Kyl genast ner glödande kläder och brännskador med kallt vatten. Ta inte av kläder som fastnat i huden. Fortsätt nedkylningen av brännskador tills smärtorna upphör (ca 10 minuter). Uppsök läkare.