2019- års skärgårdscup arrangeras av Enskär men spelas på Tjockö. Cupen  avslutas, traditionsenligt, med en fest på Tyvö den 27 juli. Det var 43-årsjubileum . 

Datum : 20 juli, 21 juli och final den 27 juli 2019 

Spelschema 2019

 Lördag 20 JuliSöndag 21 Juli Lördag 27 Juli 
 08:00 Gräddö-Enskär 09:00 Gisslingö-Refsnäs 09:00 Refsnäs-Tjockö
 09:00 Vätö-Refsnäs 10:00 Enskär-Tjockö 10:00 Gräddö-Tyvö
 10:00 Gisslingö-Tyvö 11:00 Tyvö-Vätö 11:00 Vätö-Gisslingö
 11:00 Tjockö-Vätö 12:00 Refsnäs-Gräddö 12:00 Final 3:e-4:e
 12:00 Invigning 13:00 Gisslingö-Tjockö 13:00 GRANDE FINAL
 12:30 Enskär-Refsnäs 14:00 Enskär-Tyvö 
 13:25 Tyvö-Tjockö 15:00 Vätö-Gräddö 
 14:20 Gräddö-Gisslingö  
 15:15 Vätö-Enskär  
 16:10 Refsnäs-Tyvö  
 17:05 Tjockö-Gräddö  
 18:00 Gisslingö-Enskär