Följande är uppgifter om Tyvöbor ur kyrkböcker från senare hälften av 1600-talet. Till grund ligger församlingsprästernas anteckningar i födelse- och dopböcker, vigselböcker,  kommunion- och nattvardsböcker, dödböcker, flyttlängder och husförhörslängder.
Granörnbor har tagits med endast där de har anknytning till Tyvöbor genom vigsel ellersom dopvittnen. En utförlig redogörelse om Granörnbor under äldre tider finns i en annan förteckning.

Källangivelserna som finns i de övre vänstra hörnen betecknar mikrokort på Riksarkivet. Tidsindelningarna för varje ruta stämmer oftast med sidor i husförhörslängderna. Namnet Tyvö i dess olika former har tagits med i varje ruta för att visa hur prästen uppfattat och stavat det under olika tider.

Uppgifter om Tyvöbor i Vätös kyrkböcker i slutet av 1600-talet är mycket få och relativt svårtolkade.

Vätö C:l 1665-? Tifö
En Peder Marcusson får en dotter på Tyvö 1666.
Peder Mårtensson får en son på Tyvö 1665.
(Tid och patronymikon ger anledning att anta att Peder Mårtensson kan vara far till Olof Persson som finns som torpare på Tyvö i Vätö församlings första husförhörslängd sid.41.)
Peder Månsson (sannolikt Mårtensson) dör på Tyvö under 1677.
Vätö AI:l/17 1688-? S. Tifös by
Johan Andersson

Hustrun Malin
-----dör i barnsäng 3/10 1697
Sonen NN
-----dör tidigt
Sonen Per

Sonen Johan
-----och hans hustru
Hustrun Vendela (?)
-----och deras barn
Dottern Brita

Vätö AI:I/41,C:3 1708-1721 Tiföö
Olof Persson före 1665---dör 6/1 1721
Hustrun Ingrid

Sonen Olof före 1700 ---tar över torpet efter faderns död
Dottern Karin?

Sonen Per
---dör 22/3 1707, drunknad
Sonen Anders
---dör 22/3 1707, drunknadDrängen Olof
---får fattigpenning
Pigan Maria Eriksdotter 1687  ---Olof Perssons son Olofs blivande hustru
N.N.

Sönerna Per och Anders "blev borta på sjön mellan ldö och Tyvö"
Vätö C:2-3 1721-1738 Tifö
Olof Olofsson före 1700 ----får fattigpenning 1722, dör före 1738
Hustrun Maria Eriksdotter 1687
Dottern Brita 27/11 1714

Sonen Per l7/3 1717
Sonen Erik 30/10 1719 ----dör 29/11 1719
Sonen Erik 25/2 1722 ----dör 23/3 1722
Sonen Anders 25/2 1722 ----flyttar till Gisslingö före 1738
Sonen Johan 2/10 1725 ----blir lots på Tjockö, heter där Norberg
Sonen Olof 11/5 1729 ----blir lots på Tjockö
Sonen Mats 6/2 1733 ----dör 25/3 1738
Olof Olofssons moder Ingrid dör 14/11 1731.
En av Olof Olofssons söner, Mats eller Erik, dör 25/3 1738.
Sonen Per tar över torpet under 1738 efter faderns död.
Vätö AI:l/63, DII:1 1738-1740 Tifö
Änkan Maja (Maria) Eriksdotter 1687 ---Olof Olofssons hustru
Dottern Brita 27/11 1714 ---gifter sig och flyttar till Skeppsmyra
Sonen Per Olofsson 17/3 1717 ---tar över torpet efter sin far Olof Olofsson
Sonen Johan 2/10 1725
Sonen Olof 11/5 1729
Vätö Al:2/180, C:1, DII:1 1740-1758 Tifö
Per Olofsson 17/3 1717 --- vigd 14/6 1747, dör i maj 1758
begr. 11/6 1758,41 år. Levt ogudaktigt
Hustrun Malin (Maja) Andersdotter 25/1 1720 --- dör i maj 1758, begr. 28/5 1758,
38 år, levt stilla
Dottern NN
--- dör 26/4 1752
Sonen NN
--- dör 24/5 1752
Sonen Olof 11/1 1752 --- (Vittne Granörnbon Karin Andersdotter.) Dör efter dopet.
Dotten Maria 3/3 1753 --- dör 3/3 1754, 1 år gammal
Sonen Anders 5/12 1754 --- flyttar efter 1758
Dottern Brita 19/1 1757 --- dör 1/5 1757, 3 månader gammal
Änkan Maria (Maja) (Pers moder) 1687 --- dör i maj 1758, begr. 11/6 1758, 71 år
Drängen Johan
--- flyttar under 1756
Drängen Eric Ericsson
--- anställs under 1755
Pigan Margta MattsdotterLars Gabrielsson 6/2 1726 --- tar över torpet under 1758
Hustrun Brita Johansdotter 27/11 1731 Familjen från Rådmansö
Sonen Gabriel 4/9 1757
Pigan Ingrid
Pigan Brita Adamsdotter
Drängen Mats Olofsson
Drängen Olof Olofsson
Vätö DII:1 1759-1766 Tifö torp
Lars Gabrielsson 6/2 1726
Hustrun Brita Johansdotter 27/11 1731
Sonen Gabriel 4/9 1757
Sonen Johan 18/1 1760
Sonen Johan 23/3 1762
Sonen Anders 15/9 1764Pigan Ingrid
--- flyttar under 1762
Pigan Brita Svensdotter
--- stannar endast under 1764
Inhysedrängen Johan Johansson 1735 --- Blind. Anställd 1766-1770. Kom från Rådmansö med sin hustru
Hustrun Maria Eriksdotter 1709
Vätö AI:3/67,C:4, DII:1 1767-1777 Tifö torp Rådmansö C:1
Lars Gabrielsson 6/2 1726
Hustrun Brita Johansdotter 27/11 1731
Sonen Gabriel 4/9 1731
Sonen Johan 18/1 1767
Sonen Lars 23/3 1762
Sonen Anders 15/9 1764
Sonen Olof 18/11 1767 --- dör 24/3 1769Pigen Anna Gabrielsdotter 1722 --- (Lars Gabrielssons syster?)
Inhysedrängen Johan Johansson 1735 --- flyttar med sin familj till Rådmansö 1770
Hans hustru pigan Maria Eriksdotter 1709 --- och hennes barn
Sonen Olof Olofsson nov 1750
Vätö A1:4/5, C:4, DII:1-2 1778-1789 Rådmansö C:1
Lars Gabrielsson 6/2 1762
Hustrun Brita Johansdotter 27/11 1731
Sonen Johan 18/1 1760
Sonen Lars 23/3 1762 --- Flyttar till Lidö Torp, gift med en Anna Jansdotter där. Blir torpare på Lidö
Sonen Anders 15/9 1764
Sonen Gabriel Larsson 4/9 1757 --- vigd 31/7 1783 med
Hustrun Karin Olsdotter 20/12 1755 --- kommer från Rådmansö
Dottern Brita 14/4 1784
Sonen Lars 3/2 1786Inhysepigan Anna Gabrielsdotter 1722
Pigan Anna Mattsdotter 16/11 1768 --- anställd 1788-1793
Pigan Margta Jansdotter
--- anställd 1781-1782
Pigan Karin Andersdotter
--- anställd under 1783
Pigan Anna Brita
--- anställd 1791-1793
Vätö AI:5/5, C:4,DII:2 1790-1796 Tifö torp Rådmansö C:1
Lars Gabrielsson 6/2 1726 --- dör på Lidö Top 3/11 1792
Hustrun Brita Johansdotter 27/11 1731 --- flyttar till Lidö Torp till sonen Lars
Sonen Anders Larsson 15/9 1764 --- vigd 30/10 1791 m. Brita Ersdotter från ArholmaSonen Gabriel Larsson 4/9 1757 --- tar över torpet 1792 efter faderns död med
Hustrun Karin Olsdotter 20/12 1755 --- från Bergsvik
Dottern Brita 14/4 1784
Sonen Lars 3/2 1786 --- (Vittne Granörnbon Brita Andersdotter)
Dottern Anna 26/9 1790
Sonen Johan 10/5 1793 --- (Vittne Granörnbon Eric Henriksson)Pigan Anna Mattsdotter 16/11 1768
Hennes dotter Anna 25/9 1790
Drängen Per Mattson 9/12 1772
Pigan Margreta Mattsdotter 6/2 1776
Hennes son Johan 19/5 1793
Pigan Anna Persdotter 1768 --- från Rådmansö 1793 och tillbaka samma år
Drängen Eric Ersson 20/5 1771 --- från Värmdö, flyttar till Rådmansö 1790
Änkan Anna Gabrielsdotter 1722 --- dör under 1795 på Lidö Gård
Vätö AI:6/7, C;4, DII:2 1797-1803 Tifö torp, Tifön Rådmansö C:1
Gabriel Larsson 4/9 1755
Hustrun Karin Olsdotter 20/12 1755
Dottern Brita 14/4 1784
Sonen Lars 3/2 1786 --- Kommunierad 1800. Dåliga kunskaper i kristendom
Dottern Anna 25/9 1790
Sonen Johan 10/5 1793Pigan Margreta Mattsdotter 6/2 1776
Drängen Eric Ersson 20/5 1771 --- från Värmdö via Rådmansö. Anställd 1797
Drängen Per Elsling (?) 1774 --- från Singö 1795, till Singö 1800
Drängen Jan Mattson 1766 --- från Rådmansö 1797. Stannar 1 år.
Vätö AI:7A/5, C:4, DII:2 1804-1810 Tifö torp, Gisslingö rote 2
Gabriel Larsson 4/9 1757
Hustrun Karin Olsdotter 20/12 1755
Dottern Brita 11/4 1784
Sonen Lars 3/2 1786 --- flyttar till Granörn, vigd 26/5 1811 med Anna Eriksdotter, Gisslingö. Till Rådmansö 1824
Dottern Anna 25/9 1790 --- Kommunierad 1806. Dåliga kunskaper i kristendom
Sonen Johan 10/5 1793Drängen Nils
Drängen Eric Ersson
Drängen Lars Nilsson
Vätö AI:8A/27,C:4, DII:2 1811-1818 Tivfön, Lidö rote
Gabriel Larsson 4/9 1757
Hustrun Caijsa Olsdotter 20/12 1755
Dottern Anna 25/9 1790 --- vigd med drängen Per Jansson nedan
Sonen Johan 10/5 1793 --- klena resultat vid husförhören
Dottern Brita 11/4 1784 --- flyttar till Lidö 1811, gift 25/3 1811 med skepparen Olof Lindström på Lidö.Drängen Per Jansson 21/9 1792 --- kom från Granörn, flyttar med hustrun Anna och dottern till Granörn.
Pers och Annas dotter Greta Stina 14/9 1817
Drängen Eric Ersson
Pigan Brita Jansson
Drängen Johan
Pigan Anna
Vätö AI:9A/5, C:4-5, DII:2 1819-1826 Tifvön Rådmansö C:2-3
Torparen Gabriel Larsson 4/9 1757
Hustrun Caisa Olsdotter 20/12 1755 --- dör 5/9 1820, okänd sjukdom, 63 år
Sonen Johan 10/5 1793 --- vigd 15/6 1823 med
Hustrun Anna Brita Jansdotter 14/2 1797 --- från Rådmansö, fadern Johan Jansson, krögare, modern Brita Mattsdotter
Anna Britas oäkta dotter Anna Greta 4/2 1822 --- född på Koholma, Rådmansö, dör 11/1 1826 av bröstvärk
Dottern Brita Christina 1/10 1823
Sonen Johan 7/9 1825
Stor omsättning på tjänsterfolk. 6 drängar och 5 pigor anställs och flyttar.
Vätö AI:10A/11, AI:11A/7, A:I:12/258, AI:13/241, AI:14/250, AI:15/248, C:4-5, DII:3 1826-1855 Tyfön
Änkemannen Gabriel Larsson 4/9 1757 --- Johan Gabrielssons fader, dör 23/12 1832 av ålderdomsbräcklighet, 76 år
Torparen Johan Gabrielsson 10/5 1793
Hustrun Anna Brita Jansdotter 14/2 1797
Dottern Brita Christian 1/10 1823 --- vigd 1851 med Jan Andersson Rådmansö
Sonen Johan 7/9 1825 --- flyttar till Rådmansö 1848
Sonen Eric 5/3 1827 --- (Vittnen Granörenborna Johan Sjöblom och hans hustru Margreta Nilsdotter) Vigd 16/12 1854 med Margareta Persdotter Östedt, dotter till mästerlots Per Ersson Östedt, Tjockö, och hans hustru Brita Olsdotter. Eric tar över torpet under 1856.
Dottern Anna Cathrina 27/2 1829 --- (Vittne Granörenbon Brita Matsdotter) Flyttar till Rådmansö 1848
Dottern Carolina 11/4 1831 --- Flyttar, åter 1866 med sin man för att då ta över torpet
Stor omsättning på tjänstefolk. 7 drängar och 6 pigor anställs och flyttar. I början av 1840-talet finns inget tjänstefolk kvar. (Förmodligen har barnen då blivit så stora att de ersätter anställt folk)
Johan Gabrielsson med familj begår regelbundet nattvard och visar goda kunskaper vid husförhör. Johan och hustrun Anna Brita befrias från husförhör från 1852. Barnen admitterade (tillstånd att begå nattvard) under 1843-1845. Antecknas att sonen Eric hör illa.
Vätö AI:16/263, C:5 1856-1860 Tyfön Rådmansö C:3
Torparen Eric Söderlund 5/3 1827 --- (har bytt patronymikon från Johansson till Söderlund)
Hustrun Margareta Persdotter Östedt 14/3 1827 --- dör av vattusot efter frossa 27/3 1860
Dottern Greta Stina Ersdotter 14/10 1855 --- (Vittne Granörnbon Christian Mattsson)
Dottern Carolina 8/11 1858 --- dör 8/11 1858 av svaghet, fick nöddop, levde blott 16 timmar
Ett dödfött flickebarn, tvilling till CarolinaDrängen Johan Eric Logren --- från Norrtälje
Erics föräldrar
Johan Gabrielsson och Anna Brita Jansdotter, båda befriade från husförhören
Vätö AI:17/271, C:4, DII:3, SCB 1861-1865 Tyfö
Torparen Eric Söderlund 5/3 1827 --- gifter om sig redan 23/2 1861 med
Hustrun Cathrina Margreta Persdotter 27/9 1824 --- dotter till änkan Anna Matsdotter o. bonden Per Ersson Österlind, Idö
Erics dotter Greta Stina 14/10 1855
Bådas son Eric Olof 27/4 8162Pigan Greta Stina Carlsdotter
Drängen N.N.

Pigan Brita Stina Söderman kommer 1862 från Rådmansö, flyttar tillbaka under 1864
Erics föräldrar:
Jan (Johan) Gabrielsson och Anna Brita Jansdotter
Vätö AI:18/278, DII:3, SCB 1866-1870 Tyfö
Torparen Eric Söderlund 5/3 1827 --- dör genom drunkning 29/8 1866, 39 år, 5m, återfanns icke.
Hustrun Cathrina flyttar med sonen Eric Olof till Idö 22/11 1867 dör där 25/7 1890(Ny ägare till torpet):

Torparen Johan August Johansson 3/5 1828 --- kom från Jönköpings län via Rådmansö
Hustrun Carolina Jansdotter 11/4 1831 --- (Johan Gabrielssons dotter)
Sonen Carl Olof Ludvig 19/12 1867 --- dör 30/12 1867 av okänd sjukdom
Sonen Johan Fridolf 22/8 1869Pigan Johanna Christina Lundgren, inflyttad från Roslags-Bro 1869, tillbaka dit 1870.
Pigan Anna Brita
Pigan Augusta JohanssonCarolinas fader, fattighjonet Jan Gabrielsson, dör av slag 28/1 1868, 74 år.
Carolinas moder, Anna Brita Jansdotter, bor kvar som fattighjon.
Vätö AI:19/28l,DII:3, SCB 1871-1875 Tyfö
Torparen Johan August Johansson 3/5 1828
Hustrun Carolina Jansdotter 11/4 1831
Sonen Johan Fridolf 22/8 1869
Dottern Frida Johanna 7/10 1873Alla pigor flyttar, Augusta Johansson till Blidö under 1875.Carolinas moder och Erik Söderlunds änka:
Fattighjonet Anna Brita Jansdotter dör 17/8 1873 av förkylning, 76 år, 6 m, 13 d.Änkan Anna Gabrielsdotter 25/9 1790 --- dotter till Gabriel Larsson, se tidigare hfl.
Vätö AI:20B/17, DII:3, SCB 1876-1880 Tyfö Rådmansö
Torparen Johan August Johansson 3/5 1828
Hustrun Carolina Jansdotter 11/4 1831
Sonen Johan Fridolf 19/12 1869
Dottern Frida Johanna 7/10 1873
Sonen Karl Ludvig 1/6 1876Johan August Johansson flyttar med sin familj till Rådmansö 18/10 1878.Hit flyttar 3/12 1878 från Husby, Rådmansö:
Fiskare Eric Österlind Jansson 21/5 1825 --- vigd 17/11 1876 med
Hustrun Karolina Söderlund 29/11 1843
Karolinas oäkta son Johan Erik 10/3 1867
Deras gemensamma dotter Hilda Carolina 19/7 1878Pigan Anna Brita Öman från Rådmansö
Vätö AI:2lB/17 1881-1885 Tyfö
Torparen Erik Österlund Jansson 21/5 1825
Hustrun Karolina Söderlund 29/11 1843
Karolinas son Johan Erik 10/3 1867
Dottern Hilda Carolina 19/7 1878Hela familjen flyttar 1884 till Rådmansö
Vätö AI:2lB/12, SCB
Väddö C:6
Häverö C:2
1881-1885 Tyfö
Torparen Jan Erik Ersson 12/2 1838 -- född i Häverö
Hustrun Karolina Larsson 22/11 1844 --- född på Väddö, fadern Lars Persson, modern Greta Ersdotter
Sonen Erik August 17/6 1869 --- född i Skeppsmyra i Vätö församling
Sonen Anders Petter 7/6 1871 --- född i Skeppsmyra
Sonen Johan Gustaf 2/6 1876 --- född i Skeppsmyra
Dottern Anna Elisabet 7/6 1883
Sonen Karl Einar 19/6 1889
SCB 1890 Tyfö
Hemmansägare Jan Erik Ersson 12/2 1838 --- (Blir hemmansägare, då Tyvö 1891 styckas av från Lidö Gård)
Hustrun Karolina Larsson 22/11 1884
Sonen Erik August 12/2 1869 --- jordbruksarbetare
Sonen Johan Gustaf 2/6 1876
Dottern Anna Elisabeth 17/6 1883
Sonen Karl Einar 19/6 1889
SCB 1900 Tyvö
Hemmansägare Jan Erik Ersson 12/2 1838
Hustrun Karolina Larsson 22/11 1884 --- dör 24/2 1908 i lunginflammation
Sonen Erik August 12/2 1869 --- jordbruksarbetare
Sonen Johan Gustaf 2/6 1876 --- sjöman, dör i Boston, USA, i tuberkulos
Dottern Anna Elisabeth 17/6 1883
Sonen Karl Einar 19/6 1889Sonen Anders Petter gifter sig 12/6 1900 som sjöman med pigan Maria Matilda Andersson på Lidö Gård.
SCB 1910 Tyfö
Hemmansägare Jan Erik Ersson 12/2 1838
Sonen Erik August 12/2 1869 --- jordbruksarbetare
Dottern Anna Elisabeth 17/6 1883 --- vigd 14/2 1913 med fiskaren Johannes Emanuel Sjöblom från Rådmansö
Sonen Karl Einar 19/6 1889 --- snickeriarbetare, vigd 20/10 1918 med Agda Augusta Öhman från ArholmaSonen Erik August Jansson flyttar och gifter sig under 1918 med en Beda Margareta Elisabeth, f. Malmquist. De fåt dottern Engrid Erika Linnea och sönerna Johan Erik Olof och Sigvard
SCB 1920 Tyfö
Hemmansägare Jan Erik Ersson 12/2 1838 --- (dör på Tyvö 28/3 1929)
Hushållerskan Augusta Mattsson 8/9 1865 --- (dör 4/1 1934)

Vid räkningen 1930 bor inga personer kvar på Tyvö. På Granörn bor då Anders Herman Westerlund med sin dotter Hilma Teresia och sönerna fiskaren Johan Abel och arrendatorn Seth Otto Berzerlius.

1932 köper Gunnar Jäderlund Tyvö.

                                                                                                                                                                      

   Täby 2012

   Lars Lifvergren