Gunnar på väg till Tyvö

Gunnar på väg till Tyvö

Agronom Gunnar Jäderlund hade efter avklarade jordbruksstudier i Sverige anställning i Estland i åtta år, som direktör för Chilesalpeterverken. 1931 återkom han till Sverige och 1932 köpte han Tyfö. Jordbruket låg då för fäfot och mangårdbyggnaden var i uselt skick, men Gunnar såg möjligheterna. Han byggde om gårdshuset tog upp jordbruket och skaffade djur i ladugården. Sen drev han jordbruk, trädgårdsodling och jakt som var hans stora intresse. Han startade också med uthyrning av sommarstugor. Många byggde han själv med hjälp av sin bysnickare och högra hand, rättaren Adolf.

På Tyvö fanns det ladugård med kor och kalvar. Det fanns gris i grishuset (numera klubbhuset ) och höns i hönshuset (numera Trollebo) samt hundar och katter. Under många år fanns det även en tjur.

Den mest kända var Liston, en stor svart tjur som gick lös i skogen. Gunnar hade också under lång tid en fårhjord på cirka 200 djur. 1940 stod det att läsa i tidningen om den fina baggen Apollo från Tyvö, som vid Svenska Fåravelsföreningens baggeauktion vid Ultuna, var den bagge av den rasen som erlagts med det högsta medelpriset som någonsin förekommit i landet. Summan var 690 kr.

Under många år var odling och försäljning av jordgubbar en stor verksamhet på ön. Beställningarna var många. Sommargästerna fick hjälpa till att plocka när efterfrågan var stor. Till sin hjälp med skötseln av gården hade Gunnar sin fru Hjördis och ett antal pigor och drängar. Hjördis drev också under en tid sommaraffär för hyresgästerna på ön. Vid andra världskrigets utbrott blev det dock alltför krångligt för henne med ransoneringskort och brist på varor, därför stängde hon affären.

Gunnar dog 1965 och testamenterade Tyvö till sin syster Elsa Jäderlund som fortsatte att driva verksamheten, men slutade med jordbruket och sålde djurbesättningen, förutom två hästar, som blev kvar ytterligare några år.