Det är nödvändigt att vi tänker till hur vi hanterar vårt grundvatten på Tyvö. Om vi inte hanterar det rätt kanske vi med tiden inte kan hämta sötvatten från pumparna. Vi ska vara sparsamma med sötvattnet. Vid torrperioder sjunker nivåerna snabbt.

Grundvattenuttag regleras av Stiftelsen, det är alltså inte tillåtet att borra nya brunnar.

Grundvattnet i vår region är av sådant slag, att det även under normala nederbördsförhållanden bara förmår hålla små mängder grundvatten. När ingen nyblidning sker sjunker nivåerna snabbt. När det söta vattnet minskar trycks saltvattnet in och kan ödelägga brunnarna.

Hur vi på Tyvö kan hjälpas åt att värna om vårt grundvatten

  • Inte vattna gräsmattor och blommor med vatten från pumpen, utan samla regnvatten i tunna för detta ändamål. Även saltvattnet går bra att vattna med. (Det är prövat och helt OK)
  • Inte gräva ner latrin så det kan förorena vattnet. (Följ kommunens anvisningar för latrinhantering). Norrtälje Kommun tillåter inte att du gräver ner din latrin i marken investera i en mullbank.

Källa: broschyr "Livsviktig Information om vårt grundvatten"


Tyvös brunnar

Provresultat från Tyvös brunnar

För att vi skall veta hur vattenkvaliteten är i våra brunnar tages kontinuerligt vattenprover.

Dessa prover lämnas för analys till ett krediterat laboratorim. Vi får då ett utlåtande om vattnet är tjänligt eller otjänligt

Resultat av utförda provtagningar
Se stiftelsens sida - biotopskydd - brunnarna Gårdsbrunnen

  • Lyckan
  • Sandviken
  • Pavven
  • Björkhagen

Avloppsvatten

Vattentoalett med markinfiltration är ej godkänd. KL-vatten (klosettvatten) får ej tillföras marken.

Bdt-vatten (bad, disk, tvättvatten s.k. gråvatten) får infiltreras i marken. Vattnet ska slam-och fettavskiljas före infiltration.

Utformandet av slamavskiljare, se kommunens anvisningar