Vinnare: Refsnäs
Se matchresultat

 

Nu är datum för skärgårdscupen spikat. Den går av stapeln på Ekvallen på Vätö 30-31 juli och 6 aug. Observera att datumet är framflyttat.

För information så kommer cupfesten att hållas på Vätö i år. Glöm inte att kontakta Kalle Holm, 0859077990 , om du vill vara med och spela.

Tyvö FK anordnar en gemensam båttur från Stora bryggan.

Samling Stora bryggan

30/7 31/7 6/8
07.30 08.30 07.30
18.00 15.30 16.30

Se speltider och övrig information i bif länk:
Skärgårdscupen 35 år
www.vato-skargardscup.se

Årets inbjudan och spelregler finns också på Vätös hemsida.