Turistbroschyr Tyvö 1939

Nedanstående stod att läsa i en turistbroschyr om Tyvö från 1939

"Bland norra skärgårdens tusental kobbar och skär nära Norrtäljevikens mynning mellan stora segelleden i väster och öppna Ålandshav i öster ligger, som en liten värld för sig, Tyvö.På väl valda platser med vidsträckt utsikt nära stranden men långt från varandra –äro sportstugorna placerade. Dessa stugor, som uthyras på längre eller kortare tid, innehålla i de flesta fall rum och kök samt loggia. Till varje stuga hör roddbåt. Tyvö stora och fiskrika vatten erbjuder goda möjligheter till sportfiske.

Tyvö är en underbar, av naturen rikt utrustad ö, en av skärgårdens vackraste, där ljusa björkhagar och mörka skogar avlösa varandra. Med sina otaliga berghällar och leende sandvikar erbjuda stränderna de bästa badmöjligheter. En rogivande miljö med sol och vatten, som bereder vederkvickelse under några korta sommarmånader.

Livsmedelsfrågan är synnerligen välordnad. Lant- och trädgårdsprodukter finnas till salu på Tyvö gård. Handelsbod på platsen. Kött-, öl och vattenbåtar anlöpa ön flera gånger i veckan.

I rymlig och trevlig samlingslokal är konditoriservering anordnad varest dans med förstklassig musik arrangeras (stör ej omgivningen).

På den 200 tunnland stora ön råder ingen trängsel och för övrigt är livet fritt och otvunget utan något s.k. societetsliv. Under sommaren uppehålles dagliga turer med Waxholmsbåtar från Strandvägen till Tyvö brygga.

Närmare upplysningar:
Tyvö gård per Gräddö. Tel. Tjockö 8

Från Strandvägen: 
S/S Östan samtliga dagar utom lördag och söndag kl. 14.30 lördag kl. 18.30. 
S/S Waxholm III lördag kl. 15.00 och söndag kl. 8.25

Från Tyvö: 
S/S Östan samtliga dagar utom söndagar, 6.30 söndag S/S Waxholm III 13.30"