Sopställning

Finns att köpa för 150:- Kontakta Lasse Öberg.

Sedan november 1996 har Norrtälje kommun ett handlingsprogram för kommunens viktigaste miljöfrågor samlat i en lokal Agenda 21.

För att målsättningarna i Agenda 21 ska kunna förverkligas har kommunen sedan april 1993 infört möjlighet att kompostera biologiskt nedbrytbart hushållsavfall och infört 14-dagarshämtning från och med 1997. Farligt avfall har sedan 1997 samlats in i högre grad med hjälp av en ambulerande miljöstation.

Från och med 1998 finns en Återvinningsstation i Görla industriområde. Här kan man även lämna sina grovsopor avgiftsfritt och lämna farligt avfall på Miljöstationen.
Sedan 2011 är grovsoprummen på Tyvö stängda. Varje hushåll får själva förvara sina grovsopor.
En gång om året kommer en färga och lägger till vid ångbåtsbryggan, och där får varje hushålla själva slänga sina grovsopor. (se anslag) Det finns även en Miljöbåt som kommer vartannat år. Ombord finns en kemist som ser till att inga farliga ämnen blandas ihop.

Återvinningsstationer i Norrtälje kommun:

Görla återvinningscentral

Sikvägen, Görla industriområde Telefon 0176-143 48
Öppettider helgfria dagar: Måndag, tisdag, onsdag, fredag
kl 07.00-17.00 Torsdagar kl 07.00-18.00
Lördagar Kl 09.00-13.00

Salmunge avfall- och återvinningscentral

Finsta, Telefon 0175-602 84 Öppettider helgfria dagar
Måndag - fredag Kl 07.00 - 15.30
Lördagar Kl 09.00 - 13.00

Häverö avfall- och återvinningscentral

Hallstavik ,Telefon 0175-140 60 Öppettider helgfria dagar
Måndag, tisdag, onsdag, fredag
kl 07.00-15.30 Torsdagar kl 07.00-18.00
Lördagar Kl 09.00-13.00

Vi på Tyvö kan hjälpa till att få en renare miljö genom

  • Att välja miljömärkta varor
  • Att sortera soporna
  • Att lämna in till Miljöstationer och Återvinningsstationer

Hushållssopor

Vad är hushållssopor?

Det är vanligt hushållsavfall som ej är lämpligt för kompostering och förpackningar som ej är återvinningsbara. (Se speciella avsnitt angående Miljöfarliga - Återvinningsbara sopor.)

Sopor på Tyvö

  • Sophus finns vid Lyckans brygga och Ångbåtsbryggan
  • Sophämtning sker varannan vecka under tiden maj - oktober
  • Sopsäckarna skall vara väl fyllda och ordentligt igenknutna. Vi betalar för antalet säckar, så för att hålla nere kostnaden tänk på att inte ställa halvfulla säckar i soprummet, utan fylla upp dom helt och hållet.
  • Varje säck skall vägas (våg finns i soprummet) och vikten på säcken samt husets namn skrivs på säcken. 

En gång per år kommer en färja till ångbåtsbryggan (se anslag) där varje hushåll har möjlighet att slänga sina grovsopor. Varje hushåll får förvara sina egna grovsopor och själv bära ombord dem på färjan.

Eldning av hushållssopor rekommenderas ej av Stiftelsen/Föreningen. P.g.a. brandrisk och lukt samt att vi ej kan komma upp i de temperaturer vid eldningen som behövs för att vi inte ska sprida gaser och gifter. Hushållsavfall som är lämpligt att komposteras, bör komposteras på bästa sätt. (Se avsnitt kompostering)

Tombuteljer hämtas aldrig av sopbåten. Du får själv ta hem dina tomflaskor. För allt som inte hämtas måste vi beställa extra hämtning. (115:-/säck)

Tänk också på att förpacka soporna så att det blir så små volymer som möjligt, vik ihop kartonger så tar dom mindre plats. Vi måste höja sopavgiften p g a det höjda priset , men hjälp själv till så att vi inte tvingas betala i onödan.


Grovsopor

Vad är grovsopor/grovavfall?

Grovsopor är större avfall som normalt uppkommer i ett hushåll och därför inte kan lämnas vid den ordinarie sophämtningen t.ex Kyl/frysskåp (ej övriga el eller elektronikvaror), möbler, cyklar, regntunna/plast, barnvagn, skottkärra,kläder, husgeråd utom elprodukter.

Grovsoporna skall förvaras hemma hos var och en tills grovsopbåten kommer och lägger till vid ångbåtsbryggan, vilken sker en gång per år. Tidpunkten aviseras och går också att läsa på Norrtälje kommuns hemsida. Varje hushåll bär själv ombord sina grovsopor och slänger dem på avsedd plats.

Exempel på icke grovsopor:
Bil- och båtdelar, jordbruksredskap, stängsel, järnspis, varmvattenberedare, heltäckningsmatta, mulltoa, sanitetsporslin, m.m.
Byggavfall är inte grovsopor, se byggavfall
Batterier, stora som små är inte grovsopor = farligt avfall
Målarburkar och liknande är inte grovsopor = farligt avfall
Uttjänade elektronik- och elapparater är inte heller grovsopor, med undantag av kyl och frys


Återvinningsbara sopor

Kretslopp & producentansvar

Regering och Riksdag har infört producentansvar för förpackningar och andra varugrupper för att spara på naturens resurser och för att minska mängden avfall.

Vad är återvinningsbara sopor?

T ex glas färgat/ofärgat, pappersförpackningar, metallförpackningar, plastförpackningar hårda/mjuka, m.m.

För oss på Tyvö gäller det att vi tar hem eller lämnar återvinningsbara sopor till Återvinningsstationer (se ovan). Tomflaskor och tidningar tar vi också med oss tillbaka, detta ska inte läggas i sopphuset.

Återvinningsstationer för detta finns vid ICA Gräddö, Görla industriområde, inne i Norrtälje vid Flygfyren samt många fler platser i Norrtälje.

Har du funderingar vad som är Återvinningsbart kan du ringa Förpackningsinsamlingens kundtjänst, 0200-880311.

Se även anslag på sophuset.