Om planerad avverkning på Tyvö

Vid Tyvöföreningens årsmöte framkom att Stiftelsen eventuellt planerar att avverka skog på Tyvö. Avverkningen är ett led i Stiftelsens önskan att följa en långsiktig skogsvårdsplan. Olika synpunkter finns dock på skogvårdsplanen samt avverkningen i sig.

Foto taget av Alexander Österlind

Skogsvårdsplanen

Inventeringen av skogen är en skyldighet som ägaren måste tillgodose, men vad man gör med den, eller om man väljer att inte göra någonting , det är också upp till ägaren.
Under stiftelsen informerar kan du läsa hur Stiftelsen ser på skogsvårdsplanen. Hur Per Wikströms tolkning av planen ser ut kan du läsa nedan, synpunkter från föreningen. Planen finns i en pärm och innehåller många sidors läsning, så vi får här på hemsidan nöja oss med Pers sammanfattning.

Nedan finns 2 nedladdningsbara PDF:er som beskriver synpunkter från Tyvöföreningens ansvarige för skogsvårdsfrågor samt Stiftelsens svar. Synpunkter från föreningen
Stiftelsens svar
Översiktsbild över planerad avverkning

Eventuella synpunkter till:
Tyvöföreningens Styrelse
Stiftelsen Elsa och Gunnar Jäderlunds Minne