Foto taget av Alexander Österlind

Skärgårdens vaierande landskap med små oregelbundna åkrar, blommande ängar och hagar, fågelrika havsvikar. I detta landskap trivs många blommor, fjärilar och andra insekter. Det är till stor del skärgårdsbondens tidigare slit som skapat förutsättningarna för att människor, djur och växter ska trivas i detta landskap. Ingen annanstans i världen finns ett linkande landskap som Stockholms skärgård.

På Tyvö har vi allt detta, och det ska vi hjälpas åt att bevara.

Lokal Agenda 21 för Norrtälje kommun

Agenda 21 är ett handlingsprogram för nästa sekel som anger riktningen för att nå en hållbar utveckling. Agenda 21 anger de mål som bör uppnås, vilka åtgärder som är nödvändiga och ger anvisningar för genomförandet. Den lokala Agenda 21 antogs av kommunfullmäktige den 25 november 1996. Det viktigaste underlaget var de nästan 1500 synpunkter och idéer som lämnats av privatpersoner, företag och organisationer.