Med allas olika insatser, stora som små och genom ett roligt gemensamt arbete, tackar vi alla sponsorer och alla övriga som hjälp till att genomföra 2008 års cup på Tyvö och föra vår skärgårdstradition vidare många år till.