Anvisningar från Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen i Norrtälje kommun är de anvisningar som gäller.

Vi på Tyvö anpassar oss till anvisningarna och skall då anordna ett toalettsystem som är ett ”gammalt hederligt torrdass”, inomhus eller utomhus, samt ger möjlighet till handtvätt.

Toalettavfallet skall komposteras med annat nedbrytbart avfall i en av Miljö-och Hälsoskyddsnämnden godkänd behållare.

Förslag på sk. godkända komposteringsbehållare. Se anvisningar från Miljö-och Hälsoskyddsförvaltningen.

I Norrtälje kommun medges ej tillstånd till vattentoalett med markinfiltration i planlagt fritidsområde.

Tillstånd till vattentoalett ansluten till sluten tank, beviljas ej varken i planlagt eller icke planlagt område, oavsett om man är permanent eller fritidsboende.


Hushållsavfall / Latrinkompostering

Kompostering hushållsavfall / latrinkompostering

Hushållsavfall med vegetabiliskt innehåll såsom potatisskal, grönsaker, äggskal, och frukt kan med fördel komposteras i en öppen behållare eller på mark tillsammans med trädgårdsavfall.

Hushållsavfall med animaliskt innehåll, kött m.m. skall komposteras i en sluten behållare (tät i botten). Har man en godkänd latrinkompostbehållare, kan latrin, hushållsavfall och trädgårdsavfall samkomposteras.

Godkända behållare och lämplig volym, se anvisningar från Miljö - Hälsoskyddsförvaltningen, broschyr "Information och riktlinjer om kompostering"

Godkända behållare är t ex:

  • "Roslagskomposten" som säljs av bl. a Räfsnäs Såg.
  • "Mullbanken Latrin" från Allti-Trä, Västerhaninge tel. 08-500 220 10. Säljs även på Norrtälje Bygg. Den vi använder på Tyvö!