Information om Räfsnäs hamn till alla oss som passerar och nyttjar hamnen på något sätt.

Miljöstation med WC

Som drivs i kommunens regi som skall försöka att hålla den öppen året runt. Stationens sopsamlingsdel är uteslutande avsedd för det rörliga friluftslivet!

Parkering i hamnområdet

Följande regler gäller:

  • Parkering endast på hyrda platser.
  • De fyra serviceplatserna -endast endagsparkering för servicefordon.
  • Handikapplatserna -endast endagsparkering för handikappade.
  • I övrigt råder P-förbud i hamnen med hänvisning till allmänna P-platsen 400 meter i riktning mot landsvägen.

Båtplatser

Den nya ordningen med tillfälliga (max 72 timmar) för bofasta på öarna har i stort sett fungerat bra. I några fall har båtägare utan rätt långtidsförtöjt på dess platser och därmed blockerat för andra. Vi ber alla informera sig om de regler som gäller. Det finns kartor uppsatta i hamnområdet. Motsvarande finns också på hemsidan.

Hamnföreningens hemsida

Stadgar, styrelsens kontaktuppgifter, kallelse till årsmöte, årsmötesprotokoll, gällande hamnordning med tillhörande karta och prissättning mm återfinns på föreningens hemsida.

www.refsnashamn.se